Azolle są najmniejszymi paprociami na świecie. Azolla paprotkowata Azolla filiculoides naturalnie występowała w strefach subtropikalnej i umiarkowanie ciepłej Ameryki, lecz człowiek pomógł jej się rozleźć i obecnie notowana jest już na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. W Polsce dotychczas pojawiała się efemerycznie – nasze zimy były dla niej zbyt ostre. W ostatnich latach obserwuje się ją na Dolnym Śląsku w okolicach Wrocławia, gdzie kilkakrotnie udało się jej przezimować. Być może oznacza to początek ekspansji gatunku w naszym kraju.

Dzięki symbiozie z sinicą Anabaena azollae i jej zdolności przyswajania azotu atmosferycznego azolla jest niezależna od zawartości tego pierwiastka w wodzie, co zwiększa jej możliwości wzrostu, a dzięki łamliwym odcinkom pędów bardzo szybko namnaża się wegetatywnie. Tempo przyrostu tego maleństwa jest porażające – w sprzyjających warunkach podwaja swoją objętość co trzy dni (wg bardziej optymistycznych szacowań co 6 dni). To, co urosło w lecie 2007 roku na stawie widocznym na zdjęciach, zajęło cztery przyczepy…