Zmienka górska Cryptogramma crispa w Polsce występuje wyłącznie w Sudetach Zachodnich: pojedyncze okazy w Górach Izerskich i populacja licząca kilkaset osobników w Karkonoszach. Jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wymarciem i objętym ścisłą ochroną gatunkową.

Należy do paproci o dimorficznych (różnokształtnych) liściach: liście asymilacyjne są mniejsze, płaskie i cienkie, liście zarodnionośne mają dłuższe ogonki, są skórzaste, podwinięte i grubsze – pod spodem znajdują się skupienia zarodni.