Zaległe, ale jeszcze rok się zgadza. Ratunkowy wyjazd z tęsknoty za zielonym. Kilka zdjęć widać tutaj